בעולם של ילדים

בעולם של ילדים

22.5.2017

זהו הוא נרדם
מעולה, אני מכינה לנו קפה
אני לא יכול, הוא נרדם לי על הרגל