הבעיה עם מתבגרים

הבעיה עם מתבגרים

7/10/2017

הבעיה עם מתבגרים מתחילה בגיל שלוש, ואז, התקופה הכי קשה היא שלוש וחצי.