מילים של געגוע

מילים של געגוע

20/1/2017

במסגרת השבוע בו נוספו לנו מילים עבריות חדשות, להלן שתי מילים וביטוי אותם אני מציע כתרומה לחברה:

מגהעגוע - געגוע עצום לילדים אחרי זמן רב שלא מתראים.

שנתוק - שינה עמוקה עד כדי כיבוי מוחלט של כל מערכות הגוף (ע"פ רוב מדובר על 10 שעות שינה רצופות).

זמן בין אביים - הזמן שבו האבא נמצא עם ילדיו מהרגע שהוא חזר כשהוא במצב מגהעגוע עד הרגע שהוא כבר במצב שנתוק (השאיפה היא שהזמן בן אביים יהיה קצר ככל שניתן).

שבת שלום